Gecertificeerd zijn is cruciaal in eHealth

Elk jaar worden we gecontroleerd om er zeker van te zijn dat onze back-endtechnologie voldoet aan de strenge eisen van de veiligheidsvoorschriften voor patiëntgegevens. Deze certificeringen vereisen aanzienlijke ontwikkeling en knowhow om tot de juiste resultaten te komen.

Wanneer u op ons platform bouwt, erft u het harde werk dat we hebben gedaan en kunt u uw concurrentie een stap voor zijn.

Security

ISO 27001

De ISO 27001 -standaard is een internationaal erkend raamwerk voor beveiliging en risicobeheer. Het bevat structuren voor het ontwerp, de implementatie en het beheer van een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS).

NEN 7510

Om ervoor te zorgen dat uw medische gegevens veilig worden opgeslagen, heeft het NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) het specifieke NEN7510 voor de beveiliging van klinische gegevens.

MedMij

Het doel van MedMij is het stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen patiënten en zorgverleners . Zorgverleners hebben over het algemeen toegang tot softwareapplicaties om hen te helpen hun werk bij de behandeling van patiënten te ondersteunen. Softwaretoepassingen voor patiënten evolueren op dit moment, maar patiënten worden doorgaans nog niet in staat gesteld om als een echte partner in het zorgproces te worden beschouwd.

HL7 FHIR

Voor semantische interoperabiliteit gebruiken we de openEHR-standaard , voor communicatie tussen verschillende systemen die we gebruiken de HL7 FHIR -standaard.