Patient centric care

LUMC is a modern university medical center for research, education and patient care with a high quality profile and a strong scientific orientation. Its unique research practice, ranging from pure fundamental medical research to applied clinical research, places LUMC among the world top. This enables LUMC to offer patient care and education that is in line with the latest international insights and standards – and helps it to improve medicine and healthcare both internally and externally.

Together with partners MEDrecord and Innovattic the LUMC is developing clinical services at home. We are most happy to work with:

  • Prof Dr (MD) Niels Chavannes link
  • Ass Prof. Jaap Sont link

More information: Website LUMC

Zorg voor de patiënt centraal

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoogwaardig profiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. De unieke onderzoekspraktijk, variërend van puur fundamenteel medisch onderzoek tot toegepast klinisch onderzoek, plaatst het LUMC tot de wereldtop. Hierdoor kan het LUMC patiëntenzorg en -educatie bieden die in overeenstemming is met de nieuwste internationale inzichten en normen – en helpt het de geneeskunde en de gezondheidszorg zowel intern als extern te verbeteren.

Samen met partners MEDrecord en Innovattic ontwikkelt het LUMC medische diensten thuis. We zijn het gelukkig om samen te werken met:

  • Prof Dr (MD) Niels Chavannes link
  • Ass Prof. Jaap Sont link

Meer informatie: Website LUMC

Projects

MEDredord is relentlessly spurring innovation in healthcare. That’s why we are involved in several international state-of-the-art projects, which will all result in useful digital products in the near future. The following projects are in collaboration with LUMC.